رییس جمهور تاجیکستان:اسامی کودکان را از شاهنامه انتخاب کنید

رئیس جمهور تاجیکستان از مردم کشورش خواست تا نام های کودکان نورسیده شان را از شاهنامه فردوسی برگزینند تا ازین طریق به فرهنگ نیاکان پارسی خود ادای احترام کنند. رئیس جمهور تاجیکستان نام فرزندان خودش را از شاهنامه برگزیده است و نام پسر او “رستم” نام دارد.
رئیس جمهور تاجیکستان گفت پدر و مادرها، اگر می خواهید اسامی مناسب، خوب و زیبایی را انتخاب کنید، کتاب شاهنامه و یا آثار کلاسیک نویسندگان تاجیک را مطالعه کنید.
امامعلی رحمان گفت اسامی که برای کودکان انتخاب می شود باید زیبا باشد زیرا این اسامی نقش مهمی در تعیین سرنوشت کودک از لحظه تولد وی دارند.

1 دیدگاه برای «رییس جمهور تاجیکستان:اسامی کودکان را از شاهنامه انتخاب کنید»

دیدگاه شما چیست؟