نيروهاي امنيتي از تدفين پيکر سرور محسن پزشکپور جلوگيري کردند.

از پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور هم مي‌ترسند!با خبر شديم در يک عمل غير اخلاقي و غيرانساني و غير قانوني، نهادهاي امنيتي از تحويل پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور خودداري کرده و اظهار داشته‌اند خود آنها، آن تن شريف را به خاک سپرده‌اند. سازمان جوانان حزب پان‌ايرانيست قوياً اين عمل غيرقانوني را محکوم کرده و اين کرده‌ي شرم‌آور را با هيچ توجيه امنيتي قابل پذيرش نمي‌داند.

بیشتر بخوانید