نيروهاي امنيتي از تدفين پيکر سرور محسن پزشکپور جلوگيري کردند.

از پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور هم مي‌ترسند!

با خبر شديم در يک عمل غير اخلاقي و غيرانساني و غير قانوني، نهادهاي امنيتي از تحويل پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور خودداري کرده و اظهار داشته‌اند خود آنها، آن تن شريف را به خاک سپرده‌اند. سازمان جوانان حزب پان‌ايرانيست قوياً اين عمل غيرقانوني را محکوم کرده و اين کرده‌ي شرم‌آور را با هيچ توجيه امنيتي قابل پذيرش نمي‌داند.

تاريخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد، درباره‌ي تمام عملکردهاي شما، درباره‌ي تمام ظلم و ستم‌هاي شما، قضاوتي سخت خواهد داشت.

با چه توجيهي و مبتني بر چه استدلالي از برگزاري مراسمي ساده براي مردي که تمام عمر خود، تمام دارايي و دلبستگي‌هاي خود را در راه ميهنش صرف کرده و برهمه‌ي بازيچه‌ها چشم پوشيد و از خوشي‌ها و لذات اين دنيا دست شست، چنين جفايي روا داشتيد؟!

با اين طرح، در نهايت دشمنان اين ملت از اين مرد بزرگ به دليل 7 دهه کوشش و ايثار و گذشت در راه ميهن انتقام گرفتند. آري دشمنان اين سرزمين از پيکر بي‌جان اين مرد وطن‌پرست انتقام گرفتند و چه ناجوانمردانه؟!

آري توانستيد پندار را در پي بيماري، سه سال از ياران و فرزندان معنويش جدا کنيد، توانستيد از پيکر او انتقام بگيريد و مخفيانه دفنش کنيد و در اين راه برخي خويشان کج‌انديش همراهيتان کردند، با انديشه‌ي پندار چه مي‌کنيد؟!

پاينده ايران

سازمان جوانان حزب پان‌ايرانيست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.