آزادی یکی از چهار عضو بازداشت شده

با خبر شدیم دقایقی پیش سرور حجت کلاشی آزاد شده  ولی سروران زینعلی،کیخسروی و کرمانی  کماکان در بازداشت می باشند.
بی شک این فشارهای فزاینده تنها می تواند بر عزم راسخ پان ایرانیستها در اجرای امور و وظایفشان بیفزاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.