پيام حسين شهرياري از زندان به‌مناسبت درگذشت محسن پزشکپور رهبر حزب پان‌ايرانيست

در زندان خبر ناگوار درگذشت رهبر فنا در آرمان نهضت پان‌ايرانيسم، محسن پزشکپور را شنيدم؛ به روان رهبرم پندار از دور اداي احترام مي‌کنم.

«پندار» بيش از هفت ده در راه سربلندي و سرفرازي ايران و براي وحدت ايران‌زمين، استوار و پاي‌برجا، علي‌رغم همه‌ي اجحافات ايستاد و مبارزه کرد و فرياد زد! سکوت او مبارزه بود، نگاه و قلم و سخن او هم مبارزه بود، به درستي که او يک مرد مبارزه بود. او حاکميت ملت را راه رسيدن به آرمان وحدت ايران‌زمين مي‌دانست و راز و رمزهاي اين انديشه‌ي مقدس را از دل تاريخ پرفراز و نشيب ايران شنيد و يافت و به همراه ديگر يارانش به گسترش و آموزش آن پرداخت. شعله‌هاي عشق به ميهن را شعله‌ور و فصلي نو در تاريخ مبارزات ملت ايران آغاز کرده. به همه‌ي هم‌ميهنانم و ياران پان‌ايرانيست دل‌آرامي گفته و از خداوند شادي روانش را خواهانم.

پاينده ايران

حسين شهرياري

زندان رجايي شهر

17 دي‌ماه 1389 خورشيدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *