داعش از افغانستان تا ترکمنستان؛جابجایی موج سیاه در مرزهای شمالی ایران

دو استان (آخال و مرو) از مجموع پنج استان ترکمنستان، با استان های شمال شرقی (قندوز، بغلان، سرپل، فاریاب و

بیشتر بخوانید

آسيب‌هاي جزيره مصنوعي ترکمنستان بر اکوسيستم درياي مازندران

ساخت جزيره مصنوعي توسط ترکمنستان در درياي مازندران کارشناسان محيط زيست را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي؛

بیشتر بخوانید