داعش از افغانستان تا ترکمنستان؛جابجایی موج سیاه در مرزهای شمالی ایران

دو استان (آخال و مرو) از مجموع پنج استان ترکمنستان، با استان های شمال شرقی (قندوز، بغلان، سرپل، فاریاب و

بیشتر بخوانید

آسیب‌های جزیره مصنوعی ترکمنستان بر اکوسیستم دریای مازندران

ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در دریای مازندران کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی؛

بیشتر بخوانید