داعش از افغانستان تا ترکمنستان؛جابجایی موج سیاه در مرزهای شمالی ایران

دو استان (آخال و مرو) از مجموع پنج استان ترکمنستان، با استان های شمال شرقی (قندوز، بغلان، سرپل، فاریاب و

Read more

آسیب‌های جزیره مصنوعی ترکمنستان بر اکوسیستم دریای مازندران

ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در دریای مازندران کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی؛

Read more