امضای تفاهم نامه اتحاد عربستان با بحرین، توجیه سركوبگری آل سعود

امضای تفاهم نامه اتحاد عربستان با بحرین، توجیه سركوبگری آل سعود سردمداران آل خلیفه برای توجیه و تمدید حضور نیروهای امنیتی

بیشتر بخوانید