20 هزار کارگر در نامه ای به وزیر کار؛ حیات خانواده‌هایمان در معرض نابودی است

۲۰ هزار کارگر در نامه ای به وزیر کار؛ حیات خانواده‌هایمان در معرض نابودی است       تعدادی از

بیشتر بخوانید

تجمع كارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري؛ تعطیلی واحد‌های تولیدی به دنبال افزایش بی‌رویه نرخ ارز

تجمع كارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري؛ تعطیلی واحد‌های تولیدی به دنبال افزایش بی‌رویه نرخ ارز     ۱۵۰ کارگر

بیشتر بخوانید