۲۰ هزار کارگر در نامه ای به وزیر کار؛ حیات خانواده‌هایمان در معرض نابودی است

۲۰ هزار کارگر در نامه ای به وزیر کار؛ حیات خانواده‌هایمان در معرض نابودی است       تعدادی از

بیشتر بخوانید

تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری؛ تعطیلی واحد‌های تولیدی به دنبال افزایش بی‌رویه نرخ ارز

تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری؛ تعطیلی واحد‌های تولیدی به دنبال افزایش بی‌رویه نرخ ارز     ۱۵۰ کارگر

بیشتر بخوانید