برگزاری اولین دادگاه بین المللی برای رسیدگی به اعدام های دهه شصت درایران

برگزاری اولین دادگاه بین المللی برای رسیدگی به اعدام های دهه شصت درایران   پرفسور پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه

بیشتر بخوانید

دومین جلسه رسیدگی به پرونده وکالت نسرین ستوده برگزار نشد

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی دومین جلسه‌ رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دربند

بیشتر بخوانید