آلودگی دریای مازندران و تهدید جدی زیست آبزیان

«دکتر کریم ثابت رفتار»،عضو گروه آبزی‌پروری آمایش سرزمین گیلان، گفت: «با آلودگی‌هایی که به دریای مازندران سرازیر است، این دریا،

بیشتر بخوانید