رزمایش آمریکا و ۲۰ کشور دیگر در خلیج فارس؛ «هدف ایران نیست»

رزمایش آمریکا و ۲۰ کشور دیگر در خلیج فارس؛ «هدف ایران نیست»   به گزارش رادیو فردا، وزارت دفاع آمریکا،

بیشتر بخوانید