علی یونسی: وقت آن رسیده احزاب ملی به صحنه بیایند/زبان فارسی برایند تکامل همه زبان های ایرانیست

علی یونسی در گفتگو با انتخاب: «نژاد ایرانی شامل بلوچ و کرد و ترک(آذری)، فارس و… است» متن کامل گفتگوی

بیشتر بخوانید

در امتناع تورانشهری / مصطفی نصیری

کشورم را از جانم دوست تر دارم/ نیکولو مکیاوللی پس از روشنگری استاد سیدجواد طباطبایی در مهرنامه شماره 29 در

بیشتر بخوانید

زبان فارسی عامل همبستگی میان اقوام در افغانستان

زبان فارسی عامل همبستگی میان اقوام در افغانستان       مهران موحد  خبرگزاری رویترز به بهانۀ انتقال بقایای پیکر

بیشتر بخوانید

گفتگو با احسان هوشمند – « زبان فارسی، نمادی از تعامل تاریخی ایرانیان و زبان همه‌ی قوم‌های ایرانی است نه زبان یک قوم به نام فارس»

مصاحبه با “احسان هوشمند” جامعه شناس و پژوهشگر برجسته حوزه مطالعات قومی   «ما در ایران قومی به نام قوم

بیشتر بخوانید