وزير خارجه روسيه برای مذاکره درباره سوريه راهی ايران می شود

وزير خارجه روسيه برای مذاکره درباره سوريه راهی ايران می شود   بخش مطبوعاتی و اطلاعاتی وزارت خارجه روسيه روز

بیشتر بخوانید