وزیر خارجه روسیه برای مذاکره درباره سوریه راهی ایران می شود

وزیر خارجه روسیه برای مذاکره درباره سوریه راهی ایران می شود   بخش مطبوعاتی و اطلاعاتی وزارت خارجه روسیه روز

بیشتر بخوانید