ادامه روند ایران‌ستیزی عربستان؛ اینبار روزنامه الریاض

روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی امروز کاریکاتوری را منتشر کرد که در آن به ایرانیان توهین کرده است. به نظر

بیشتر بخوانید