مولوی عبدالحمید: مردم استان اجازه نخواهند داد عده ای استان را دستخوش ناامنی کنند

مولوی عبدالحمید با بیان اینکه “مردم استان اجازه نخواهند داد عده ای استان را دستخوش ناامنی کنند” نسبت به اختلال

بیشتر بخوانید