دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری نخست وزير داد

دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری نخست وزير داد دادگاه عالی پاکستان روز سه شنبه اعلام کرد که نخست وزير

بیشتر بخوانید