موافقت مدیرکل یونسکو با برگزاری جایزه جهانی فردوسی

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی از موافقت مدیرکل یونسکو با برگزاری جایزه جهانی فردوسی خبر داد و گفت: مقرر شده

بیشتر بخوانید

مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو

مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس، میراث جهانی یونسکو   مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس ایران در فهرست میراث

بیشتر بخوانید