کوروش زعیم بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری جبهه ملی کورش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ساعاتی پیش با هجوم نیروهای امنیتی به خانه اش بازداشت و به نقطه ی نا معلومی برده شد
نیروهای امنیتی دو کارتن از نوشته ها، همراه کامپیوتر آقای زعیم را با خود برده اند.مهندس زعیم با قرار وثیقه آزاد بود .او به جرم اقدام بر علیه امنیت ملی در سالهای ۱۳۸۵ و همچنین در ۱۳۸۸ بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸  بازداشت و مدتی را در انفرادی گذراند

دیدگاه شما چیست؟