بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون تحولات بحرین

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران
گناه خاطیان، مقدمین و متجاوزین به جان و مال مردم بی پناه و آزاده ی منطقه قابل عفو تاریخی نیست.
عربستان نشان داد از پایه ها و حامیان حکومتهای استبدادی در منطقه و همسایه ای شرور است.
آنچه در بحرین، نیروهای عربستانی و مزدوران آل خلیفه، در میدان لولو،برآن می تازند، هستی و موجودیت تبار ایرانی و هویت ایرانیست; آنها به مانند همشرب سابق خود، صدام حسین، ایران زمین را غرق به خون کردند تا ایران زدایی را در غفلت تاریخی ما به انجام رسانند…
خیزش های منطقه ای علیه مستبدین و دیکتاتورها، اندک مجالی برای اهالی بحرین مظلوم نیز، مهیا کرد تا بتوانند مطالبات مدنی و انسانی خود را بعد از دهه ها از حاکمان مستبد و بیگانه با مردم درخواست نمایند.همگان دیدند که چگونه این حرکت ها و درخواست های به حق، مترقی و مدنی توسط نیروهای آل خلیفه و نیروهای کمکی عربستان، آل سعود به خاک و خون کشیده شد.تفنگها به سمت مردم نشانه رفت و توپها به مردم شلیک کردند.پیمان شوم قبیله ای آل سعود و آل خلیفه، خیزش مترقی، آزادیخواهانه و همه انسانی مردمی سخت بی پناه را درکانون نگاه تنگ عشیره ای و درچارچوب منافع خاندانی قرار داده و سرنوشت یک سرزمین، یک تبار، یک هویت را به مسلخ زر و زور برد.آنچه در بحرین به مانند بسیاری نقاط دیگر مورد یورش سخت هولناک قرار گرفته شیشه ی عمر ایران زمین است ودشمنان چه درست و چه عمیق دریافته اند و چه درست و چه به موقع بررگ و پی ما می کوبند.فرزندی را ز مادر، نافش به ترفند و دستان بریدند و به هزار زور و دغل بدست دایه اش سپرده اند، که سرب داغ و داغ درفش با خود به زیر عبا داشت و از شرنگ به کام این طفل، همه ساله چیزی دریغ نکرده اما شگفتا که تمام خصال مادر را فرزند در هروله ی تاریخی به نمایش می گذارد و این از شگفتیهای روزگار است و اشارتی است برای عقلا.
امروز وطن پرستان را رنجی است کاهنده عمر.این همه یورش،این همه توطئه، تجاوز،قتل،غارت،ایران زدایی و ایران کشی … و در این میان دولتی شایسته این میدان و این روزگار در میهن و در میانه نیست و پهنه خالیست!
علی رغم همه توانهای بالقوه، به یمن برکت جمهوری اسلامی در همه ی این سالها از معادلات نسبتا پایدار قدرت جهانی و منطقه ای و همه ی آنجاهایی که می بایست نقش اساسی و تاریخی به عهده می گرفتیم باز مانده ایم.در هیچ معادله ای نمی توانند وارد شوند مگر آنکه بخواهند آنجا را تبدیل به پایگاهی برای اسلام سیاسی و کانون حرکتهای تند علیه غرب و جهان سرمایه داری (!)بکنند وجز این منطق و معادله ی دو قطبی و شکننده از عهده ی فرمول دیگری بر نمی آیند .به هر حال منافع ملی و سرزمینی و تاریخی ما بااین فرمول محقق نیافته و استیفاء نخواهد شد.در این شرایط حساس هیات حاکمه باید از تمام توان – نه مخرب- خود برای انعکاس صدای مردم بحرین استفاده کند و مساله را به مجامع و مراکز بین المللی بکشاند.جامعه ی مدنی ایران علی رغم همه فشارها و تنگناهای موجود بهترین رسانه و شایسته ترین موجودیت برای حمایت از مردم بی دفاع بحرین است.در این شرایط که نظام بین الملل به حکومت موجود در ایران بدبین است،می بایست به فضای عمومی جامعه برای دفاع از منافع ملی – تاریخی تحرک بیشتری بخشید.
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست از همه ی میهن پرستان وآزادگان ایرانی، در داخل و خارج از مرزها درخواست می کند همزمان با کوشش در راه رسیدن به آرمانهای والای انسانی و تاریخی خود صدای مردم بحرین را نیز در جهان بازتاب دهند و جامعه ی مدنی نوظهور خاورمیانه را به ویژه در مصر وتونس که با تجربه های آزادیخواهانه معطر شده است، متوجه ابعاد قضیه کرده و زمینه های ائتلاف آزادیخواهانه ای را جهت شکست مستبدین و عقب نشینی مزدوران آل سعود فراهم آورند.
پاینده ایران
27 اسفند ماه 1389
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

1 دیدگاه برای «بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون تحولات بحرین»

  • آوریل 13, 2011 در t 2:42 ب.ظ
    Permalink

    “در این شرایط حساس هیات حاکمه باید از تمام توان – نه مخرب- خود برای انعکاس صدای مردم بحرین استفاده کند و مساله را به مجامع و مراکز بین المللی بکشاند”

    مقصودتان همان هیأت حاکمه ای است که جوانان ما را در خیابان ها به خاک و خون کشید و در زندان ها مورد تجاوز قرار داد؟!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.