تجمع کارمندان مخابرات در مقابل مجلس

صبح یکشنبه، نهم آبان ٩۵ بیش از هزار نفر از کارکنان شرکت مخابرات در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا خواسته های معترضین انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تامین امنیت شغلی است.

گفتنى است برخی از معترضین از استانهای دوردستی مانند سیستان و بلوچستان بسرای بیان اعتراض شان به تهران سفر کرده اند. چند نفر از نمایندگان مجلس با معترضین گفتگو کرده و وعده همکاری با آنان را داده اند ولی تجمع کنندگان می گویند تا بر آورده شدن مطالباتشان به حرکتهای
اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

وعده هاى بى عمل دولت روحانى، تغییر نکردن فضاى اقتصادى کشور در دوران پسابرجام، فساد عمیق اقتصادى در حاکمیت، گرانى و تورم و فراگیر شدن فقر در میان مردم، باعث گسترش اعتراض. هاى مردمى شده است. این در حالیست که حسن روحانى و دیگر دولتمردان هنوز با لبخندى بر لب از فرداى پررونق حرف مى زنند و تلاش دارند با وعده و شعار مردم را از واقعیت هاى جارى بر وضعیت کشور منحرف کنند.

دیدگاه شما چیست؟