هشدار مسوول سازمان جوانان حزب پان‌ایرانیست

مسوول سازمان جوانان حزب پان‌ایرانیست در جمع یاران هشدار به کشورهای عربی خلیج فارس عنوان داشت:

سازمان جوانان حزب پان‌ایرانیست با توجه به مسوولیت‌های تاریخی خود و از سنگر مبارزاتی، نسبت به تحرکات عده‌ای موسوم به خلق عرب و حامیان آنها در کشورهای عربی هشدار داده و اعلام می‌دارد اجازه نخواهیم داد آرامش و امنیت هم‌میهنان عرب‌زبان‌مان را قربانی مطامع و منافع بیگانگان ساخته و هزینه‌ی زندگی در ایران را بر ای هم‌میهنان عربمان بالا ببرند. کشورهای عربی باید بدانند هزینه‌ی این اقدامات و هر نوع سوء نیت و عمل خصمانه‌ای علیه ایران را به شدیدترین شکل از سوی ملت ایران دریافت خواهند کرد. خانه‌های آنها سست‌تر از خانه‌ی عنکبوت و آن هم به تمامی شیشه‌ایست،که سنگ‌های کوه استوار زاگرس به دست دلیران بختیاری و قبایل ایران‌پرست عرب، برای محو آن کفایت می‌کند.

دیدگاه شما چیست؟