عربستان گره بر باد می‌زند

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

در پی بحران مشروعیت حکومت‌های استبدادی در کشورهای عرب، تحرکات خصمانه علیه ایران و موجودیت آن شدت پذیرفته است، این امر چیزی جز کوشش جهت انحراف اذهان و حذف صورت مسأله نمی‌باشد. در آخرین تحرکات از این قبیل، سفیر عربستان در مصر ایران را تهدید کرد که “قدرت ما را تست نکنید” در پاسخ به این سفیر گستاخ می‌گوییم، بهتر است شما قدرت ملت ایران را نیازمایید و مراقب گفتارتان باشید، مطمئن باشید که برای پایان بخشیدن به حیات حکومت قبیله‌ای آل سعود مردم ستمدیده‌ی خود عربستان کفایت می‌کنند و چنین نیز خواهد شد.

دستگاه وزارت خارجه‌ی ایران باید ضمن اعتراض جدی به این گستاخی، خواهان عذرخواهی رسمی این سفیر هتاک شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.