مصطفی بادکوبه ای شاعر ملی آزاد شد

مصطفی بادکوبه ای شاعر ملی که از اسفند ماه 1389 در بازداشت نیروهای امنیتی بود امروز دوشنبه بصورت موقت از زندان آزاد شد.
وی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد بازداشت قرار گرفته بود با گذشت حدود سه ماه از بازداشتش بصورت موقت آزاد شد تا موعد دادگاهش فرا رسد.
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست آزادی این شاعر ملی گرا را به ایشان و عموم هموطنان تبریک می گوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.