حسنی مبارک،رییس جمهور سابق مصر در دادگاه

در نخستین روز دادگاه قاهره، حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و پسرانش اتهامات فساد مالی و صدور فرمان کشتار را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخستین جلسه دادگاه سران حکومت پیشین مصر امروز، چهارشنبه ۱۲ مردادماه در قاهره برگزار شد.

بنا به این گزارش تا آخرین لحظه حضور حسنی مبارک در دادگاه روشن نبود اما سرانجام وی در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهاماتش شرکت کرد.

او در حالی که بر روی برانکاردی دراز کشیده بود، در پشت میله‌های قفس به دادگاه آمد و اتهامات علیه خود را رد کرد.

در کنار وی دو پسرش، علا و جمال نیز قرار داشتند. هر سه نفر لباس سفیدی بر تن داشتند؛ لباسی که به متهمانی که هنوز محکوم نشده‌اند پوشانده می‌شود.

همچنین حبیب العدلی، وزیر کشور سابق مصر و شش مسئول بلندپایه پلیس نیز به‌عنوان متهم در این دادگاه حضور داشتند. حسین سالم، تاجر و یک نفر از نزدیکان حسنی مبارک نیز به‌شکل غیابی محاکمه شدند.

دیدگاه شما چیست؟