استقرار تانک های آل سعود و احتمال دخالت نظامی در اعتراضات مردمی سوریه

به گزارش سایت عربی “سوریون” عربستان سعودی تانک های خود را به سمت مرزهای سوریه و اردن اعزام کرده است.

درباره علت این اقدام سعودی ها هنوز خبر موثقی منتشر نشده است. براساس این گزارش، اعزام تانک های سعودی ممکن است برای فشار آوردن بر بشاراسد و آماده گی برای حمله احتمالی نیروهای خارجی به سوریه باشد

براساس گزارش سایت “سوریون” آمریکا موضوع سوریه را به عربستان سعودی واگذار کرده است و خود نقش حمایت کننده را ایفا خواهد کرد.

تمام این اقدامات اخیر به گزارش این سایت نشانه یک تحرک جدید عربی ـ اسلامی به رهبری ترکیه و عربستان سعودی برای برخورد با بحران سوریه است.

دیدگاه شما چیست؟