براي شير دره پنجشير;وخون هرگز نمي خسبد

گمان مي برم در اين چند روز روان سردار بزرگ و ميهن پرست يعني احمد شاه مسعود از برخي كه نام ايراني بر خود نهاده اند رنجيده خاطر شده باشد. حتما ديديد وشنيديد عده اي كه نام صفحه ي خود را يكپارچگي و نيرومندي ايران زمين نهادند چه دشنام ها كه نثار اين مرد بزرگ و رهروان وي نكردند. باور بفرماييد بدترين از اين ديگر نميشد. آيا روح بزرگ سردار ما را خواهد بخشيد.؟ آيا خواهيم توانست در برابر وجدان خود آسوده خاطر باشيم.؟ آيا به واقع ما هنوز مي دانيم مفهوم ايران زمين وتبار ايراني يعني چه؟آيا فهميده ام كه ايران كجاست و ايراني كيست.؟ من برادران وخواهران تاجيك و افغان را فرامي خانم كه به اين صفحه بروند و از اين همه بي حرمتي كه به تبار ايراني و قهرمان بزرگ تاجيك ها وهمه ايراني تباران و پان ايرانيسم شده است حمايت و پاسداري كنند. من نمي دانم دكتر عبدالله عبدلله عزيز چرا واكنش نشان نمي دهند. وي بهترين يادگار و وفادارترين شاگرد سردار بود.!؟
سردار بزرگ و شير دره پنجشير، ما در برابر روح بزرگ تو بسي شرمسار وخجل زده ايم.آيا روح بزرگ تو چنين فرزندان خطاكاري را خواهد بخشيد؟نمي دانم.؟ گويي هنوز بعد از مرگت كساني مي خاهند از تو انتقام بگيرند. در واقع آن ها از اين جهت به تو كينه مي ورزند و عداوت مي كنند چون كه تو به ايران بزرگ و آرمان مقدس فلات ايران به زير يك پرچم مي انديشي.! همين آرمان دشمنانت را بسي خشمگين كرده است.‍ ژ‍نرال بزرگ ايران زمين هرگز نخواب… كه ما آسوده خاطر از بابت دشمنان تو و پان ايرانيسم و ايران زمين نيستيم…. بيدار باش وهوشيار براي تبار ايراني براي آرياناي(افغانستان) براي بخارا،براي سمرقند،براي فاراب، براي خجند ، براي سغد،براي ايران مادر و… عزيزترين جان ،برادر كشته به دست كينه اكنون در سوگ وفراغت به عزا نشسته ايم. ااين سوگ تنها نبايد متعلق به تاجيك ها و يا پان ايرانيست ها باشد بلكه در واقع همه مردمان فلات ايران زمين بايد در اين روز جامعه سياه برتن كنند و عزاي سووشون وار برايت برپادارند…. چرا كه سياووش ديگري مظلومانه به ننگ خيانتي نابخشودني ونزدودني از پاي در آمد و پر پر شد. ولي آن ها نمي دانند كه تبار ايراني انتقام خواهد گرفت. آنها نمي دانند كه انتقام مظهر عدل الهي است. آن ها نمي دانند بازنادري از گوشه اي از اين سرزمين مقدس بانگ بر خواهد داشت :به پيش تا مرز خويش و انتقام خون تو را خواهد گرفت.گويي دشمنان ايران زمين فراموش كرده واز ياد برده اند كه: خون هرگز نمي خسبد.
آری! شهادت مسعود عقدهء دردی است در گلوی تاریخ خونین ما که باریختن هیچ سرشکی زچشم هامان وهیچ خاکی بسرها مان خالی نخواهد شد…

فرهاد باغبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *