واکنش مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به اظهارات برخی نمایندگان مجلس باکو

به نام خداوند جان وخرد
پاینده ایران

مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست خطاب به نمایندگان مجلس باکو عنوان کرد:از دخالت در اموری خارج از حدود صلاحیتتان خودداری کنید و به جای پرداختن به حرکتهای نمایشی و بر هم زدن آرامش منطقه و ایجاد تنشنج و تنش، در مسیری گام بردارید که با ریشه ها و هویت تاریخیتان پیوستگی داشته باشد.
آن هنگام که روسهای تزاری و سپس روسهای سرخ بخشهایی از ایرانزمین را به بند کشیدند، پشت درهای آهنین علاوه بر کشتار وسیع ایرانی تباران، سیستم های “هویت زدایی”را در منطقه پدید آوردند تا حافظه و ذهنیت مردمان آن مناطق را زدوده و لوح سفیدی در مسیر آرمان سرخ ها پدید آورند و حکومتهای دست نشانده جهت پاسداری از این روند بگمارند.
این ساختار مخوف در “امپراطوری مقدس” شبیه کلیسای بزرگی عمل می کرد، که وظیفه اش وادار کردن ایرانیان به “توبه ی دسته جمعی”از ایرانی بودن، می بود!بقایای این ساختار و عناصر وابسته به آن کلیت، هنوز در این نواحی در مصدر کار هستند و صد افسوس که کشیشهای این توبه و “غسل وجودی” اغلب از خود مردمان محلی بوده اند و بازگشت به دوران پیشاغسل و توبه، یک گناه و طغیان شرک آلود بحساب می آمده و هنوز می آید!
شما فرزندان ایران هستید، بر ریشه هایتان باز گردید و به آن وفادار باشید، بکوشید مردمانتان را به آنچه هستند آگاه کنید و قدرت را از حکومت های خاندانی و پیوسته با ک گ ب به مردم بازگردانید و از آزادیخواهان ایران گرایی به مانند “علی اکرم همت اف “و”علیزاده ها که رنج های ایرانی ماندن را بر خود هموار کرده اند حمایت کنیدو قدر بشناسید.بهوش باشید که روسها چکمه های خود را به پا کرده اند و تنها سنگر قابل اتکای شما، هویت تاریخی شماست.
بی تردید خواست آذربایجانیان آگاه ایران، هموار شدن مسیری است که با افزایش آگاهی تاریخی و فهم ریشه های هویتی فرزندان منطقه ی اران خود را جزء جدایی ناپذیر و همیشه پیوسته ی ایرانزمین در هر شکل و صورت سیاسی که باشد بدانند.
شما ایرانی هستید و از ایرانی بودنتان، یعنی از خودتان نمی توانید بگریزید.این گریز پشت کردن به احکام هستی است.به ایرانی بودن خود آگاه باشید
پاینده ایران

1390/07/15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *