ردای وزارت اقتصاد بر دوش حسینی باقی ماند

در حالیکه پیرامون اختلاس بزرگ اقتصادی اخیر امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر اقتصاد را در برنامه خود قرار داده بود نمایندگان با ۱۴۱رای به ابقا ایشان رای دادند
در این جلسه که موافقان و مخالفان استیضاح به نوبت به اظهار نظر پرداختند آقای لاریجانی در مقام مخالف استیضاح سخنانی ایراد کرد که پس از آن نیز سخنان جنجالی احمد توکلی در موافقت با استیضاح مطرح گشت و در نهایت با رای گیری انجام شده وزیر اقتصاد بر حکم خود ابقا شد

دیدگاه شما چیست؟