کورش زعیم به بازپرسی ۲ زندان اوین احضار شد

  کورش زعیم به بازپرسی ۲ زندان اوین احضار شد


احضار کورش زعیم به بازپرسی زندان اوین

 

امروز،۱۳۹۱/۰۵/۱۴ کورش زعیم طی احضاریه شماره پ۲/ ۹۰۰۳۶۰ مورخه ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ دادسرای شهید مقدس (اوین) به بازپرسی شعبه دوم احضار شد.

 

نامبرده باید در ظرف ۳ روز خود را جهت ادای پاره ای توضیحات به دادسرای اوین معرفی کند.

 

 کورش زعیم(زاده ۱۳۱۸ در کاشان) فعال سیاسی، پژوهشگرو عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران است.

 

لازم به ذکر است مهندس کورش زعیم در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ در نشست سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در پالتاک به  ایراد سخنرانی با موضوع «ایرانی بودن یک فرهنگ جهانی است»پرداخته بود.

 

 

 

تصویر احضاریه را در ذیل مشاهده می کنید :

 

 

 

 

دیدگاه شما چیست؟