طرح پاسداشت سربازایرانی – کورش زعیم

طرح پاسداشت سربازایرانی

کورش زعیم

 

ما ملت كهن ایران و قومهای كهنی كه بافت ملی و تاریخی مردمان ما را ساخته اند، از دیرباز به علت موقعیت جغرافیایی خود، و نیز به این دلیل كه با كشاورزی و صنعت و شهرنشینی سرزمین خود را آباد و پیشرفته و ثروتمند كرده بودیم، پیوسته هدف تهاجم قومهای بیابانگرد و غارتگر و خونریز بودیم. تاریخ ما آكنده از این آسیب ها است، و همزمان آكنده از دلاوری ها، فداكاریها و جانبازیهای سربازان و افسران میهن پرستی است كه آرزوهای دشمنان را بر باد می دادند و در پیروزی و شكست ستایش تاریخ را جلب می نمودند. ما سربازانی چون آریو برزن و پاپك خرمدین كم نداشته ایم، كه در رویارویی با دشمن پرشمار و بیرحم و زورگو سربلندانه جان خود را برای میهن دادند و افتخار ابدی آفریدند. جنگ هشت ساله ارتشی قدرتمند علیه ما، كه پشتیبانی دو ابرقدرت زمان و بیش از بیست كشور دیگر را هم داشت، نشان داد كه شكست دادن هوشمندی، دلاوری و از جان گذشتگی سرباز ایرانی كار آسانی نیست.
ما در درازنای تاریخ خود آنقدر دشواری داشته ایم و پیوسته مشغول دفع زنبوران و مارها و لاشخورها بوده ایم و فرصت نیافته ایم بیاندیشیم كه او كیست كه هر بار ما را نجات می دهد؟ او سرباز ایرانی بوده، از فرزندان كورش بوده اند و نسل های آینده ملت ایران بوده اند. ما ملت ایران فرزندان خود را دوست داریم و هرگز خواهان آسیب آنان كه نسل های امید میهن هستند نیستیم؛ ولی نیم كردار به از صد گفته و شعار است. ما باید به سربازان میهن ثابت كنیم كه پشتیبانشان هستیم، قدردان هستیم و آینده خودشان و خانواده شان بیمه خواهیم كرد. بنابراین، در حالیكه برای جلوگیری از تنش های بین المللی و پرهیز از جنگ، سیاست كشور بایستی بر پایه دوستی، همكاری و همزیستی مسالمت آمیز با حفظ احترام متقابل استوار گردد، دفاع از تمامیت ارضی كشور و یكپارچگی ملت ایران و حفظ منافع ملی در سراسر جهان بر دوش رزمندگان دلاور ایرانی و فداركاری ها و جانفشانی های آنان بوده و خواهد بود.
ما در طول تاریخ چند هزار ساله خود سربازان و سرداران برجسته زیاد داشته ایم. از آریوبرزن و سورنا و رستم فرخزاد و فیروز و سنباد و مرداویج گرفته تا یعقوب رویگر و رییس علی دلواری و امامقلی خان و عباس میرزا، ما قهرمان كم نداشته ایم، ولی برای آنان و خانواده هایشان چه كرده ایم؟ آنان كشور را در مقاطع گوناگون تاریخی نجات داده اند و ما حتا گورهایشان را هم نمی دانیم كجاست. ما آهنگ تغییر این فرهنگ بی اعتنایی به قهرمانان ملی را داریم. ما نماد دلاوری، جنگاوری و فداكاری سرباز ایرانی را آریوبرزن قهرمان تعیین می كنیم، او كه همراه با خواهرش تا آخرین قطره جان جنگید و در تاریخ جهان جاودانه شد.
همچنین به پاس خدمات سرباز ایرانی در گذشته، كنون و آینده، و تاكید بر اینكه ما هرگز او را فراموش نمی كنیم و همیشه نیازهای او و خانواده اش را برآورده خواهیم كرد.
قانون پیشنهادی برایپشتیبانی از سرباز ایرانی
دولت ایران به پاس فداكاری ها و پیشبازی از خطرهایی كه سرباز ایرانی در راه دفاع از میهن و نگهبانی از تمامیت ارضی، یكپارچگی ملت و منافع ملی با آنها رویارو می شود؛ و برای تامین آرامش روانی و آسایش خانواده او، و نیز بزرگداشت خدمات او به كشور، قانون زیر را بیدرنگ پس از تصویب به اجرا در خواهد آورد. این قانون امر به ماسبق می شود و شامل همه سربازان و افسرانی است كه بر پایه مفاد این قانون مشمول امتیارات مندرج خواهند شد.

ماده یك– رده بندی سربازان و افسران ارتش ایران:
سربازان و افسران ایران به چهار گروه زیر رده بندی خواهند شد:
گروه 1.سربازان جنگ دیده: سربازان و افسرانی هستند كه در یك جنگ میهنی شركت كرده باشند. جنگ میهنی شامل جنگهایی است كه برای دفاع از مرزهای كشور، دفاع از یكپارچكی ملی و جنگ برونمرزی برای حفظ منافع ملی باشد.
گروه 2. سربازان شهید: سربازان یا افسرانی هستند كه در یك جنگ میهنی شركت كرده و جان خود را از دست داشته باشند. سربازان و افسرانی كه در تمرین و آموزش نظامی، مانورها، یا تصادم های مربوط به نظامیگری در راستای آماده سازی، كارپردازی یا خدمات پشت جبهه به شهادت می رسند، جملگی سربازان شهید بشمار می آیند.
گروه 3. سربازان زخمی یا آسیب دیده جنگی: سربازان و افسرانی هستند كه در هر كدام از شرایط تعریف شده در بالا زخمی یا آسیب خورده بشمار آیند.
گروه 4: سربازان و افسران نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و همه رسته های ارتش ایران بی توجه به شرح وظایف و پیوسته یا ناپیوسته بودن دوره خدمت، كه در هیچ كدام از رده های عملیاتی 1، 2 و 3، بشمار نیآیند.
توضیح: جنگهای میهنی عبارتند از هر جنگ یا درگیری مسلحانه برای حفظ تمامیت ارضی كشور، حفظ یكپارچگی ملت ایران، حفظ منافع ملی ایران در برونمرز، مبارزه با گروههای تروریستی، مافیایی یا قاچاق، توسط نیروی های مسلح زمینی، هوایی، دریایی، مرزبانی، راهبانی، انتظامی، هوانیروز، تكاوران، تفنگداران دریایی، پاسداران و، نیروهای امنیتی. نیروهای بسیج مردمی در صورتیكه در زمان دفاع ملی به خدمت فراخوانده شوند، مشمول گروه های 1، 2 و 3 خواهند شد.

ماده دو– امتیازهای سرباز ایرانی:
همه سربازان و افسران مشمول گروههای 1، 2 و 3، در تمامی درازای عمر خود، یا عمر خانواده درجه اول خود در صورت شهادت، از یكسد امتیاز ویژه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهند بود. فهرست كامل این خدمات و امتیازات، از جمله امتیازهای زیر، جداگانه اعلام خواهد شد:
1- تحصیلات رایگان برای خود، همسر و فرزندان، تا پایان دوره دانشگاه، همراه با هزینه خوابگاه دانشگاهی و هزینه خرید كتابهای درسی، رایانه و لوازم تحصیلی.
2- بیمه كامل دارو و درمان، جراحی، تخت بیمارستان، روانپزشگی و اجزای مصنوعی تن و هرگونه پیوند قلب، كلیه و هر عضو دیگر.
3- رفت و آمد رایگان با وسایل ترابری دولتی مانند مترو، اتوبوس و قطار و تخفیف 50% برای هواپیما.
4- بلیت رایگان برای سینماها، تماشاخانه ها، كنسرت ها، موزه ها و سمینارها و كنفرانسهای همگانی.
5- تضمین 50% تا 100% از وام های بانكی برای اجرای پروژه های اقتصادی بسته به مبلغ و كارشناسی پروژه.
6- تضمین 80% وام های خرید مسكن تا سقف 80% بهای مسكن برای سرباز و همسر سرباز شهید.
7- تضمین 80% وام خرید خودرو ایرانی برای سرباز یا همسر سرباز شهید.
8- هزینه كامل خانه سالمندان برای سرباز و همسر و 50% هزینه برای فرزندان.
9- هزینه خاكسپاری و گور رایگان برای سرباز و همسر، و 50% برای فرزندان. (سربازان شهید جنگی در بخش ویژه گورستان شهرستان خود دفن خواهند شد.)
و امتیازهای اجتماعی دیگر كه فهرست آن منتشر خواهد شد.

ماده سه– وراثت امتیازهای سرباز ایرانی:
امتیازهای هر سرباز ایرانی با شرایط زیر قابل انتقال به نسل های پسین سرباز است:
1- سرباز و خانواده اول سرباز، 100 امتیاز
2- نسل دوم سرباز (فرزندان سرباز و خانوداه اولشان) 50 امتیاز از 100 امتیاز یا 50% همه امتیازها.
3- نسل سوم (نوه های سرباز و خانواده اولشان) 20 امتیاز از 100 امتیاز یا 20% همه امتیازها.
4- نسل چهارم (نوه های فرزندان سرباز و خانواده اولشان) 10 امتیاز از 100 امتیاز یا 10% همه امتیازها.
نسل های پسین تا هر زمان كه بتوانند ثابت كنند از فرزندان یك سرباز یا افسر ایرانی گروه های 1، 2 یا 3، هستند، 5 امتیاز از مجموع 100 یا 5% همه امتیازها را دریافت خواهند كرد. این قانون شامل همه سربازان ایرانی در درازنای تاریخ نوشتاری ایران خواهد بود.
از گروه 4، فقط افسران و سربازانی كه حرفه آنان خدمت در ارتش ایران است و تا تاریخ بازنشستگی قانونی در ارتش خدمت كنند، از این امتیازها برخوردار خواهند بود.

ماده چهار– شكوه مرگ سرباز ایرانی
1. سربازان ایرانی از همه نیروهای مسلح كه در جنگهای میهنی تعریف شده در بالا، در عملیاتی ویژه یا با دلاوری ویژه شهید می شوند، در «گورستان ارتشی آریو برزن» با بزرگداشت و مراسم كامل نظامی بخاك سپرده خواهند شد. گورستان باشكوهی به نام سردار بزرگ ایرانزمین، آریوبرزن، در نزدیكی تهران ساخته خواهد شد كه ویژه خاكسپاری سربازانی از همه نیروهای مسلح، زمینی، هوایی، دریایی، تكاروان، تفنگداران دریایی، امنیتی و انتظامی خواهد بود كه در جنگهای میهنی یا در درگیری مسلحانه با گروههای تروریستی، مافیایی یا قاچاق، دلاوری ویژه از خود نشان داده و مفتخر به نشان های افتخار ملی شده باشند. آیین نامه ای اعطاری این افتخارات جداگانه عرضه خواهد شد.
2. استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و دهداری ها موظف خواهند بود كه همه ساله در روز یكم فروردین، یك دسته گل روی سنگ گور، همه سربازان شهید در منطقه خود، پس از شستشوی آنها، بگذارند. این قانون شامل گورهای همه سربازانی است كه در درازنای تاریخ ایران در جنگهای میهنی كشته شده اند و گور آنان شناسایی شدنی است. هزینه دسته گل ها از سوی ستاد بزرگ ارتشتاران فراهم خواهد شد. گورهای بناشده یا تندیس های بناشده برای سربازان گمنام یا سرداران نامدار ایران در میدانها و پارك های عمومی مشمول این بند خواهند بود.
3. روز بیست و یكم امراد ماه هر سال، روز رویارویی اسكندر با سرهنگ آریو برزن، برای بزرگداشت فداكاری های سربازان دلاور ایران در راستای حفظ مرزها و منافع ملی، «روز ملی سرباز ایرانی» نام خواهد گرفت و در تقویم رسمی درج خواهد شد. در این روز همه شاخه های ارتش ایران در یك رژه باشكوه در بزرگداشت سربازان افتاده ایران در درازنای تاریخ شركت خواهند كرد.

 

منبع: خبرنامه حزب مشروطه ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.