نماهنگ ايران – تصنيف عارف قزويني

YouTube Preview Image

این تصنیف را ملک الشعرای بهار در سال 1297 در جریان جنگ جهانی اول و هنگامی که ميهن‌مان، به وسیله‌ی لشکریان روس و عثمانی احاطه شده بود، سرود.
ايران،هنگام کار است
برخيز و ببين
ايران،بختت در انتظار است
از پا منشين
ايران، از جور فراوان
هر گوشه شوري به پاست
خونها شده پامال
آزاديش خون‌بهاست
خدا ز درد و غم رهاند ما را
خدا به کام دل رساند ما را
دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد
حب وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد
آه چه محنت ها که کشيديم ايران
آه به کام دل نرسيديم جز غم نديديم ايران
خدا ز درد و غم رهاند ما را
خدا به کام دل رساند ما را
تا کي به دل جواني نکنم، به عادت پيران
جامي بده به ياد وطنم، سلامت ايران…ايران
تا ز دل بر کشم نعره آزادي
آه چه محنت ها که کشيديم ايران
آه به کام دل نرسيديم، جز غم نديديم ايران
پاينده ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.