سرور علی بهرامی کیا درگذشت

با اندوه بسیار خبردار شدیم سرور علی بهرامی کیا، از پان ایرانیست های خوزستان، در شهر شوشتر درگذشت. چند ماه پیش نیز اشکان، پسر ۱۵ ساله ایشان به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشته بود و پدر در غم از دست دادن جگرگوشه اش داغدار بود. سروده های این نویسنده و چکامه سرای میهن پرست گرمی بخش نشست های حزب پان ایرانیست در اهواز بود. درگذشت سرور بهرامی کیا را به خانواده ایشان و همه میهن پرستان دل آرامی می گوییم.روانش شاد و یادش گرامی باد.

پاینده ایران

دیدگاه شما چیست؟