دادگاه امید دهدارزاده در اهواز برگزار گردید

دادگاه امید دهدارزاده در اهواز برگزار گردید


دادگاه امید دهدارزاده فعال سیاسی خوزستانی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی رسولی برگزار گردید.

در احضاریه اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی عنوان گردیده بود و در کیفرخواست اتهامات وی درگیری با مامورین امنیتی، توهین به مسوولان نظام، عضویت در حزب پان ایرانیست، پخش جزوات تحریک آمیز در مناطق ملاشیه، کوت عبداله، نهضت آباد و دیوار نویسی به مناسبت فتنه ۲۵ بهمن عنوان شده بود.

امید دهدار زاده ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود توسط ماموران امنیتی سپاه بدون ارایه حکم بازداشت شد و در زمان بازداشت بر اثر شکنجه دندان و غضروف انگشت دست وی شکست.

دهدار زاده هم اکنون با قرار وثیقه ۶۰ میلیونی آزاد است.

دیدگاه شما چیست؟