اعضای دائم شورای امنیت تا ساعاتی دیگر در مورد سوریه تشکیل جلسه می دهند

شورای امنیت

 

 

به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه ، پنج عضو دایم شورای امنیت، تا ساعاتی دیگر تشکیل جلسه می دهند تا درباره پیش نویس قطعنامه مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در مورد چگونگی نابودی سلاح های شیمیایی سوریه بحث و مشورت کنند.

وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر طرحی درباره سلاح های شیمیایی سوریه به توافق رسیده اند و سوریه یک هفته فرصت دارد تا جزئیات زراد خانه سلاح های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل ارائه دهد.

دیدگاه شما چیست؟