سرور عابدینی آزاد شد

سرور عابدینی پس از آزادی از زندانامروز ظهر پس از برگزاری دادگاه یک ساعت و نیمه در دادگاه انقلاب اهواز و ارایه مستندات مبنی بر رد اتهامات و همچنین دفاعیات مستدل وکیل ایشان آقای اولیایی فرد، قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت نموده و سرور عابدینی پس از ۱۱۸ روز ساعاتی پیش از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. خانواده،دوستان، هم اندیشان و هموندان حزب پان ایرانیست که از راههای دور و نزدیک برای پیگیری دادگاه به اهواز آمده بودند به هنگام شنیدن خبر آزادی، با گردهمایی روبروی زندان سپیدار و دیدن چهره سرور عابدینی همگی با خوشحالی آزادی وی را شادباش گفتند.

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ضمن خرسندی از آزادی این وطن پرست آزادیخواه خواستار آزادی  پیشکسوت پان ایرانیست سرور حسین شهریاری میباشد که در زندان رجایی شهر در بند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.