احضار و بازجویی میلاد دهقان در اهواز

احضار و بازجویی میلاد دهقان در اهواز

 

 میلاد دهقان در روز ۲۲ امردادماه ۱۳۹۱ در ستاد خبری اطلاعات اهواز مورد بازجویی قرار گرفت.

 

به گزارش تارنمای پان ایرانیست خوزستان، ماموران اطلاعاتی روز ۵ شنبه گذشته طی تماس تلفنی میلاد دهقان را به ستاد خبری اطلاعات واقع در امانیه اهواز احضار کردند.

 

طی این بازجویی که در روز یکشنبه گذشته صورت گرفت، این فعال پان ایرانیست به مدت پنج ساعت توسط مامورین اطلاعات  مورد بازجویی قرار گرفت.

 

همزمان با احضار میلاد دهقان، امید دهدار زاده یکی دیگر از جوانان پان ایرانیست در خوزستان بازداشت و رضا کرمانی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست طی احضاریه ای به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب در کرج فراخوانده شد.

 

پیش از این تعدادی از هوادارن حزب پان ایرانیست در راستای ارتباط با این حزب مورد تهدید نهاد های امنیتی قرار گرفته بودند.

 

ظاهرا تشدید فعالیت های حزب پان ایرانیست و گرایش به این اندیشه از سوی مردم موجب واکنش نهادهای امنیتی شده است.

 

 

 

 

 

دیدگاه شما چیست؟