ای خدا این خاک را خونین و گریان من نبینم – امید کرمانشاهی (تنها)

ای خدا این خاک را خونین و گریان من نبینم – در سوگ آذربایجان 

امید کرمانشاهی (تنها)

 

 

 

ای خدا این خاک را خونین و گریان من نبینم

ایزدا حق است اگر در سوز ایرانم بمیرم

کاین سر سبز وطن ویرانه شد،ایزد پناهی

این عزیزانم نکردند هیچ یک جرم و گناهی

داغ این نیکان بدیدم ای خدا پشتم شکست

از غم هجر عزیزان چشم من بر خون نشست

ای برادر از غم تو خانه ام ویرانه شد

خواهرم از داغ تو تنها دگر دیوانه شد

دست خشم این طبیعت دامن ما را گرفت

بعد از ان غم در دل ایرانیان ماوا گرفت

خشت خشت خانه تو بر سرم اوار شد

از غمت ای اذری،اندوه من بسیار شد

از دیارم سرزمین کردهای جانفشان

میزنم بوسه به خاک پای اذربایجان

تا به یاد اریم ما یک پیکریم

در سر خود مهر ایران پروریم

هموطن تنها دگر این گفته را کوته کند

از غم داغ تو باید خاکها بر سر کند

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.