اوژن اکبری از اعضای حزب پان ایرانیست به دادسرای اوین احضار شد

در آخرین مورد از سلسله فشارهای نیروهای امنیتی به کوشندگان پان ایرانیست ، اوژن اکبری از فعالین حزب پان ایرانیست به دادسرای اوین در تهران احضار شد.

به گزارش تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست این فعال سیاسی طی احضار رسمی قوه قضائیه باید یکشنبه دوازدهم شهریورماه ساعت ۱۰ صبح جهت پاره ای توضیحات به دادسرای اوین مراجعه نماید.

قابل ذکر است ماموران امنیتی چند روز پیش با حضور در دفتر حزب پان ایرانیست احضاریه کتبی جهت مراجعه به دادسرای اوین را ارائه نمودند.
اوژن اکبری تیرماه سال گذشته به همراه ۸ تن دیگر از اعضای حزب پان ایرانیست در یکی از جلسات این حزب در شهر اهواز بازداشت شده بود.‬

در هفته های اخیر مهندس رضا کرمانی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب کرج و میلاد دهقان به اداره اطلاعات اهواز احضار شدند و امید دهدارزاده نیز توسط اطلاعات سپاه بازداشت گردید.

لینک همیشگی به این نوشته

http://www.paniranist.info/?p=5409

دیدگاه شما چیست؟