بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه

بیانیه سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست به مناسبت سالروز سی ام تیرماه

 

سالگرد قیام سی تیرماه۱۳۳۱ گرامی باد

 

هم میهنان گرامی ۶١ سال پیش در چنین روزی مردم ایران برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملت به پا خواستند و با خون خود و تقدیم نمودن شهیدانی پیروز گشتند.

حزب پان ایرانیست دوشادوش همه مبارزان ضد استعمار و میهن پرست در آن روز تاریخی با تمام نیرو در میدان مبارزه حاضر بود.

روزنامه ندای پان ایرانیسم در چاپ خانه توقیف شد.
سرور حسن کامبخش صاحب امتیاز و مدیر روزنامه با سرنیزه مجروح شد.
سرور محسن پزشکپور دبیر مسئول وقت حزب دستگیر شد.
سرور هوشنگ رضیان از هموندان حزب در این روز شهید شد.

جان‌باختگان سی تیر در تهران (ابن بابویه)

آرامگاه هوشنگ رضیان و دیگر از جانباختگان ۳۰ تیر در ابن بابویه نزدیک آرامگاه شهید راه میهن دکتر محمدرضا عاملی تهرانی اندیشمند بزرگ پان ایرانیست قرار دارد. نامهای جانباختگان ۳۰تیر که در این آرامگاه هستند به ترتیب الفبا :

۱- شهید راه میهن اسماعیل عینک‌چی فرزند علی‌محمد ۲- شهید راه میهن جبار سفیدگر رشیدی فرزند آقابالا ۳- شهید راه میهن محمد ابراهیم قاسمی فرزند یارعلی ۴- شهید راه میهن رستمی کلخوران ۵- شهید راه میهن اصغر اسکندریان فرزند قاسم ۶- شهید راه میهن بدون نام ۷- شهید راه میهن رستم زینعلی تهرانی ۸- شهید راه میهن محمدسرندی نژاد ۹- شهید راه میهن عباس لوءلوء ۱۰- شهید راه میهن نوروز کفایی فرزند مبارک ۱۱- شهید راه میهن پرویز رجالی فرزند محمد ۱۲- شهید راه میهن بدون نام ۱۳- شهید راه میهن علی‌اکبر جهان‌فر ۱۴- شهید راه میهن حسن نیکوسخن فرزند حسین ۱۵- شهید راه میهن محمود یموتی ۱۶- شهید راه میهن اسماعیل صلواتی ۱۷- شهید راه میهن کاظم محبی ۱۸- شهید راه میهن سعدی اسکندی میرحسینی فرزند سعید ۱۹- شهید راه میهن ابوالقاسم بنکدار فرزند محمدجعفر ۲۰- شهید راه میهن گمنام ۲۱- شهید راه میهن قدرت‌الله سلیمی فرزند نصرالله ۲۲- شهید راه میهن گمنام ۲۳- شهید راه میهن گمنام ۲۴- شهید راه میهن رضی دستخوش فرزند حسین ۲۵- شهید راه میهن هوشنگ رحمت‌الله رضیان فرزند مهدی

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست یاد جان باخته پان ایرانیست هوشنگ رضیان و همه جان‌باختگان سی تیر را گرامی می‌دارد و به روان آنان درود می‌فرستد. به امید روزی که آرمان این جان‌باختگان، که همانا آزادی و رهایی ملت ایران و برقراری حاکمیتی ملی است، تحقق یابد.

پاینده ایران
سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست
٣٠ تیر ماه ١٣٩٢

*****

 

رپورتاژی از تظاهرات حزب پان ایرانیست – سی ام تیر ۱۳۳۲ تهران

30tir_paniranist

برگرفته از روزنامه “ندای پان ایرانیسم” شماره ۵۴ به تاریخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۳۲ فرارسیدن سی تیر ؛ بلندگو حزب پان ایرانیست از ساعت ۶ صبح .
صبح سی تیر فرا رسید، از ساعت ۶ صبح به تدریج افراد حزب و بخصوص آنهایی که مسوولیت هایی داشتند در محل حزب حاضر شدند. اتومبیل حامل بلندگوی حزب و عده ای از دوستان حزبی مرتباً در خیابانها حرکت میکرد و شعار میداد و مردم را برای شرکت در تظاهرات سی تیر دعوت مینمود، ساعت ۶ صبح فقط بلندگوی حزب پان ایرانیست در خیابانها جلب نظر میکرد.
مردم ضمن کف زدنهای شدید شعارهای حزبی را تایید میکردند نمیتوانم بگویم مردم شادان و مسرور بودند یا غمگین و متاثر. موقعی که بلندگو شعار میداد :
“یکسال پیش در چنین روزی ده ها نفر از فرزندان رشید میهن بخاطر طرد عوامل استعمار بخاک و خون غلطیدند” عده ای از مردم میگریستند و عده ای دیگر از این عظمت و قدرت ملت ایران که بیگانگان را بزانو در آورد لبخند شادی و مسرت بر لبانش نقش میبست .
هر چه از ساعت ۶ میگذشت اجتماع و حرکت مردم بطرف میدان بهارستان بیشتر میشد.
هرچه بلندگو محکمتر و شدیدتر شعار میداد مردم شور و هیجان بیشتری در خود احساس میکردند. حزب پان ایرانیست همه جا با کف زدنهای شدید مردم توام بود.

اجتماع دوستان حزبی و سایر مردم من پرست در جلوی حزب :
از ساعت ۷ صبح بلندگو در جلوی حزب و خیابانهای اطراف حرکت میکرد و مردم را برای شرکت در تظاهرات سی تیر و اجتماع در میدان بهارستان همراه با صف حزب پان ایرانیست دعوت مینمود. بتدریج دوستان حزبی زیادتر میشدند، پرچم و شعارهای گوناگونی که تهیه شده بود در دست آنها قرار داشت. قبل از ساعت ۸ صف در جلوی حزب تشکیل شد و افراد منتظر بودند تا دستور حرکت داده شود.

ورود افراد حزب پان ایرانیست
تجریش و قلهک
چند دقیقه قبل از اینکه صف حرکت کند افراد حزب پان ایرانیست قلهک و تجریش با پرچمها و شعارهای خود وارد شدند و صف منظمی را تشکیل دادند. با آمدن این دوستان حزبی بر شکوه و عظمت صف حزب افزوده شد و اتومبیل حامل بلندگو در جلو صف قرار گرفت.
حرکت صف از جلوی حزب
فرمان حرکت داده شد، صف عظیم حزب پان ایرانیست حامل شعارها و پرچم با شکوه و جلال خاصی از سه راه بوذر جمهوری بطرف چهار راه حسن آباد و خیابان سپه حرکت نمود. در بین راه مردم که عظمت و قدرت حزب ما را میدیدند ابراز احساسات میکردند و عده ای از آنها اجازه ورود بصف را میخواستند.
پرچم حزب پیشاپیش صف، ورود به میدان بهارستان
از محل حرکت تا میدان بهارستان پرچم حزب بوسیله یکی از افراد گارد پیشاپیش صف حمل میشد. صف پس از گذشتن از میدان توپخانه و خیابان عراق و سرچشمه با شکوه و عظمت بیمانندی وارد میدان بهارستان شد، البته برای ما که به قدرت حزب خود ایمان داشتیم و بارها در چنین صحنه هایی پیروزی واقعی حزب پان ایرانیست آشکار شده بود ایجاد چنین تظاهری عادی و در خور مقام و شایستگی حزب پر افتخار ما بود.
توطئه هایی که درکار بود
هنگامی که صف حزب در میدان بهارستان صد نفر شد کلیه دسته ها و جمعیتهایی که قبل از ما بمیدان بهارستان آمده بودند از تاثیر و جلوه انداخت و این قدرت بی نظیر که در فاصله کوتاهی تدارک شده بود پشت دشمنان را لرزاند.
اما موضوع قابل تعجب اینجاست که بعد از مستقر شدن صف حزب ما در میدان بهارستان چند دسته با چند شمار که مجموع آنها از ده نفر تجاوز نمیکرد به نمایندگی از نقاطی خارج از تهران به صحن بهارستان وارد شدند و سخنگو ورود آنها را اعلام داشت و از بزرگی و عظمت!! آنها یاد نمود، « جمعیت امر بمعروف و نهی از منکر با شعارهای خود به مـیدان بهارستان وارد شدند … »
ولی از ورود صف حزب ما که قسمت مهمی از بهارستان را اشغال کرده بود سخن گوی میهن پرست و دقیق !! کوچکترین اظهاری ننمود.
صفوف حزب ما و از آن جا بسمت حزب حرکت نمود هنگام برگشت در بین راه مردمی که قدرت حزب و انضباط و دیسیپلین افراد حزبی را مشاهده می کردند بیش از هزاران نفر در اطراف صف حزب ما ابراز احساسات می کردند و شعارهای حزبی که بوسیله بلندگو داده می شد بوسیله آنها تائید می گشت.
در محل حزب حاضر شدند و با نظم و ترتیب خاصی باتفاق سرور تجدد در اتومبیل قرار گرفتند.
تاج گلی نیز برای گذاردن برمزار شهدا تهیه شده بود . اتومبیل بسوی این بابویه حرکت کرد.
پس از رسیدن باین بابویه افراد گارد با نظم خاصی که در بین هیچیک از دسته ها دیده نمیشد بسوی مزار شهدا حرکت کردند.

پیوند همیشگی : http://www.pan-iranist.info/?p=5891

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.