رامین پشتکوهی آزاد شد

رامین پشتکوهی فرزند سرور پشتکوهی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست در اصفهان که چندی پیش مورد بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته بود روز گذشته آزاد شد.

ایشان که بدلیل وجود مطالب و عکسهایی در رایانه شخصی اش بازداشت شده بود روز گذشته با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی آزاد شد .

دیدگاه شما چیست؟