افزایش نگرانی ها در پی بی خبری از وضعیت سه عضو برجسته حزب

در حالیکه حدود ۲۴ ساعت از ناپدید شدن سه عضو برجسته حزب پان ایرانیست می گذرد تلاشها برای یافت خبری از آنها ناکام مانده است.
در پی ناپدید شدن عصر دیروز سروران رضا کرمانی و حسین شهریاری و حجت کلاشی خانواده های آنان با مراجعه به  پلیس راه و اداره آگاهی و سایر ارگان های مربروطه تا کنون نتوانسته اند پاسخی مناسب از این نهادها دریافت نمایند.از اینرو نگرانی های نسبت به سلامت جانی این سه تن به شدت افزایش یافته است و از سویی هیچ نهاد و ارگانی مسوولیت بازداشت آنان را بر عهده نگرفته است.

دیدگاه شما چیست؟