تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به شرق، وطن‌امروز و هفت صبح

ایسنا: هیأت نظارت برمطبوعات به سه روزنامه «شرق»، «وطن‌امروز» و «هفت صبح» تذکر داد.

 

download

 

در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات به روزنامه « وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «شرق» به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «هفت صبح» به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و نشریه «چشم انداز ایران» به استناد بند های ۱ و۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شد.

در این جلسه شماری از تقاضاهای صدور مجوز شریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۶ نشریه مجوز انتشار دریافت کردند که در این بین صدور مجوز تعداد چهار فصلنامه، دو دوفصلنامه و شماری از درخواست ‌های تغییرمدیر مسوولی و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاه شما چیست؟