۱۲ روز از بازداشت مهدی ملکی گذشت

مهدی ملکی۱۲ روز از بازداشت مهدی ملکی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست گذشت.

به گزارش سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، ماموران امنیتی شامگاه چهارشنبه ۲۷ آذرماه با مراجعه به منزل مهدی ملکی، وی را بازداشت کردند.

همچنین ماموران وسائل شخصی وی مانند کامپیوتر و … را نیز همراه خود برده اند.

در طی این مدت وی تنها یکبار با منزل تماس گرفته و اطلاع داده است در زندان اوین به سر می برد.

گفتنی است از علت بازداشت وی و اتهامات احتمالی خبری در دست نیست.

دیدگاه شما چیست؟