بیانیه سازمان جوانان پیرامون عملیات تروریستی چابهار

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با محکومیت عملیات تروریستی گروه جندالله، شهادت جمعی از هموطنان چابهاری را به ملت ایران و اهالی استان سیستان و بلوچستان تسلیت می گوید.
حزب پان ایرانیست همگان را به این نکته توجه می دهد که در این دست اقدامات، میان مردم مظلوم بلوچستان و مطالبات به حق آنها که در فقر و نابسامانی شهری و منطقه ای و اجحافات مذهبی روزگار می گذرانند و گروهی اندک که در پناه حمایتهای خارجی و در سایه ی غمض العین و حتی همراهی پاکستان با دست آویز قرار دادن برخی اجحافات اقدام به پراکندن خشونت و برادر کشی در منطقه می کنند،می بایست تمایز قائل شد.مساله ی بلوچستان یک مسالهی ملی است و ریشه های آن در کاستی ها و اجحافات دور و نزدیک است و حل آن نیازمند یک طرح جامع می باشد.این مساله تنها با نگاه امنیتی آنهم از زاویه ی مذهبی قابل حل نمی باشد.
امور منطقه  نمی بایست به دست گروههای نظامی و امنیتی و نیز افراد ناتوان که تنها تعهد آنها به نظام سبب گزینش آنهاست سپرده شود بلکه به افراد داهی و آگاه با توان و ظرفیت فکری و عملی بالا با تعاملی سازنده و از سر مهر با اهالی بومی برای بازگرداندن آرامش به منطقه و کنترل “شعله های”کور خشونت نیاز است.
علی رغم گسترش ناامنی در منطقه ی حساس سیستان و بلوچستان هنوز پاسخی روشن و برنامه ای دقیق از سوی مسوولین برای فائق آمدن بر این معضل ارائه نشده است در حالیکه عملیات تروریستی چابهار نشان می دهد برنامه ی گسترش نا امنی علاوه بر مناطق داخلی ،مراکز تجاری منطقه را نیز در کانون اقدامات خود تعریف کرده است.علاوه بر آن بعد از دستگیری و اعدام عبدالمالک ،زمینه برای تبدیل شدن جندالله به گروهی به شدت بنیادگرا وابسته به مراکز دینی پاکستان مساعدتر شده است.
در پایان با تاکید بر یافتن فرمولی ملی برای مساله ی امنیتی بلوچستان ،عدم توجه به این مقوله را دارای عواقب بسیار خطرناک ارزیابی کرده و نسبت به آن هشدار می دهیم.بلوچستان پاره تن ایران است،شراره های خشونت بر پیکر این خطه ،تن مام میهن را رنجور و خسته کرده است و شریان خونش را می شکافد.”جان”مام میهن هدف است!
پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
25 آذر 1389 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.