حکم شلاق و زندان اميد دهدار زاده فعال پان ايرانيست خوزستاني تاييد شد.

محکوميت امید دهدارزاده از اعضاي حزب پان ایرانیست خوزستان در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. در این حکم

بیشتر بخوانید

دادگاه اميد دهدارزاده در اهواز برگزار گرديد

دادگاه اميد دهدارزاده در اهواز برگزار گرديد دادگاه اميد دهدارزاده فعال سياسي خوزستاني در شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز به

بیشتر بخوانید