من هم عرب هستم، يک عرب خوزستاني ايران پرست!

من هم عرب هستم، يک عرب خوزستاني ايران پرست  «پاسخ کوتاه اميد دهدار زاده به سخنان حامد کنانی روزنامه نگار

بیشتر بخوانید

بازداشت امید دهدار، پان​ایرانیست عرب زبان خوزستانی مظلومیت و حقانیت پان ایرانیست را نشان می​دهد.

پاینده ایران  در پی بازداشت امید دهدارزاده  در شب 24 بهمن ماه،حجت کلاشی با ارسال پیامی به جوانان حزب پان

بیشتر بخوانید

اميد دهدار زاده از اعضاي حزب پان ايرانيست در خوزستان بازداشت شد.

اميد دهدار زاده يکي از اعضاي حزب پان ايرانيست شب 24 بهمن ماه جاري در منزل خود در اهواز بازداشت

بیشتر بخوانید