مناقشات بین الملل و عوامل موثر در پیشبرد مذاکرات

امین کریمی در این جهان و مناسباتی که بر آن حاکم است، ملتی دارای قدرت، اثرگذاری و تعیین کنندگی نوع

بیشتر بخوانید

مرزبانان ایرانی را اراده و خواست ملی آزاد کرد

امین کریمی ایستادگی پرشور و همه گیر ایرانیان در این دو ماه و خواست برحق آنان برای آزادی سربازان میهن

بیشتر بخوانید

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش پایانی امین کریمی  4- مرزبندی هندسی واحدهای قومی چگونه خواهند بود؟ ترک های

بیشتر بخوانید

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران / بخش دوم – امین کریمی

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش دوم   امین کریمی         خودگردانی، حق تصمیم‌گیری برای اداره‌ امور داخلی سیاسی، اقتصادی

بیشتر بخوانید