عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی در پاریس درگذشت

عباس کیارستمی، کارگردان نامی ایرانی پس از دوره‌ای بیماری در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او که ۷۶ سال داشت در

بیشتر بخوانید

پیام سازمان‌های برونمرزی حزب پان‌ایرانیست پیرامون درگذشت دکتر فریور

پاینده ایران با اندوه بسیار آگاه شدیم که سرور گرانمایه دکتر اسماعیل فریور هم از جهان خاکی رخت بربست. شادروان

بیشتر بخوانید

دکتر اسماعیل فریور از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست درگذشت

اسماعیل فریور در سال 1324 پس از رخدادهای آذربایجان و اقدامات تجزیه طلبی فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه

بیشتر بخوانید