پیام سازمان‌های برونمرزی حزب پان‌ایرانیست پیرامون درگذشت دکتر فریور

پاینده ایران

با اندوه بسیار آگاه شدیم که سرور گرانمایه دکتر اسماعیل فریور هم از جهان خاکی رخت بربست. شادروان دکتر فریور فرزند آذربایجان و از یاران دیرگام حزب پان ایرانیست بود که در درازای سالیان، همچنان راسخ و استوار، در راه ایرانی آزاد و آباد مبارزه می‌کرد

در توطئه جدایی آذربایجان در سال ۱۳۲۴، پیشگامی و سرپرستی گروهی ایرانپرست را در مبارزه با عوامل بیگانه و تجزیه‌طلب بعهده داشت و در مبارزات خیابانی چندین بار مجروح شد. در مجلس بیست و دوم شورای ملی، در کنار دیگر یاران فراکسیون پارلمانی حزب پان‌ایرانیست، سرسختانه در برابر جدایی بحرین از ایران ایستادگی کرد و بهایی گران پرداخت

دکتر فریور پزشکی مهربان و انساندوست بود. بیماران کم بضاعت را رایگان معاینه می‌کرد؛ و حتی داروی مجانی در اختیار آنان قرار می داد

روانش شاد که یادش همواره با ما خواهد بود

سازمان‌های برونمرزی حزب پان‌ایرانیست

هشتم مهرماه ۱۳۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *