واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تظاهرات بازاريان در اعتراض به وضعيت اقتصادی

واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تظاهرات بازاريان در اعتراض به وضعيت اقتصادی       آيت الله علی خامنه ای،

بیشتر بخوانید