واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تظاهرات بازاریان در اعتراض به وضعیت اقتصادی

واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تظاهرات بازاریان در اعتراض به وضعیت اقتصادی       آیت الله علی خامنه ای،

بیشتر بخوانید